Auktoriserad service

Auktoriserad service

Vi är auktoriserade på samtliga märken som vi utför service på. Inte nog med det, vi har kontinuitet. Det innebär bland annat att vi uppdateras regelbundet från tillverkarna avseende kompabilitet mellan gammal och nytillverkad utrustning.


Vi sparar serviceprotokoll på varenda regulator vi utför service på. Samtidigt skickar vi med de delar som vi bytt ut i samband med service för att du som ägare ska se vad som är bytt och i vilken kondition de gamla delarna i ditt regulatorpaket har.


Lägg sedan till att vi servar flera hundra regulatorpaket varje år och har ett mer än ett decennium av erfarenhet i vår verksamhet.


Bred kompetens

Att serva ett regulatorpaket är inget man gör hemma i källaren. Det är ett finmekaniskt arbete som kräver specialverktyg, kunskap och tillgång till kompatibla och korrekta reservdelar.


Vi håller ett stort lager av delar till alla de regulatorer som vi servar. Därför kan vi utföra arbeten och hålla leveransdatum, så att du kan dyka istället för att vänta på reservdelar.


Garanti

Vi garanterar vårt arbete i 6 månader. Inom den tidsramen utför vi justeringar i den mån de behövs utan kostnad för arbetet. Fraktkostnaden och eventuella reservdelar debiteras i samband med en eventuell retur. De händer inte ofta, men du som kund ska veta att om det händer så bistår vi dig.