Tips och tricks

Tips och tricks

Lämna in din regulator i slutet av säsongen, inte i början av nästa säsong


Genom att serva din regulator regelbundet så föregår du med gott exempel, speciellt om du är professionellt aktiv inom någon dykorganisation. Vi vill värna om detta.


Hösten är här, snart är det vinter. Det är inte alla som dyker på vintern. Många av oss lägger undan dykgrejorna för att syssla med annat under vintermånaderna.


Rätt som det är står april månad för dörren och motivationen att hoppa i vattnet kommer som ett brev på posten. Vi har väldigt mycket att göra just den tiden på året. April - augusti är fullbokat.


Får vi föreslå att Ni lämnar in regulatorn när säsongen är slut under november - december? Då slipper Ni garanterat att hamna sist i högen av regulatorer som ramlar in på våren och kan vara ute och dyka då istället!

En dag kom det in ett regulatorpaket...


Den här fjädern fungerade - trots att den var av - när den satt i första steget. När vi monterade ner det för rengöring så föll fjädern isär. Om fjädern hoppat isär inne i första steget under ett dyk hade inte regulatorn gett någon luft alls! Ovanligt men livsfarligt!

Trasiga o-ringar


Med en helt nedsliten o-ring i första steget så ger regulatorn trots allt gas att andas. Men samtidigt så läcker det ut andingsgas från förstasteget. Det blir ett jacuzzi dyk som inte varar speciellt länge!

Nitroxkompatibelt regulatorpaket


Vad är Safe Air©?

Safe air© är luft som syreberikats. Alla Safe Air© blandningar har en syrehalt mellan 22 och 50%. Safe air© är renare än vanlig luft därför att den innehåller mindre mängder av olja. Safe air© är ingen blandgas som enbart används av yrkesdykare, utan syreberikad luft som alla dykare kan lära sig att använda.


Varför skall jag använda mig av Safe air© istället för vanlig luft?

De huvudsakliga fördelarna är:

Längre dyktid utan dekompressionsstopp, vilket ger extra säkerhet samt ökar bottentiden.

Kortare dekompressionsstopp vid etappuppstigning. Reducering av kvävenarkotiska effekter.

Reducering av det resterande kvävets mängd i kroppen efter dyket, vilket resulterar i kortare ytintervall eller förlänger bottentiden vid upprepad dykning.

Sedan sextiotalet har enbart ett fåtal incidenter med tryckfallssjuka som utgång, rapporterats vid dykning med syreberikad luft. Värt att lägga på minnet om man funderar över ett nitrox certifikat.

Dina kroppsvävnader belastas med mindre kväve om du dyker med Nitrox jämfört med om du dyker med vanlig luft.


Jag är fritidsdykare. Är inte Safe Air© endast för djupdykning?

Nej, alla sportdykare kan utnyttja fördelarna med Safe Air©. Det maximala djupet för Safe Air©dykning är 46 meter. de ideala djupen ligger mellan 13 och 40 meter. Safe Air© har de flesta fördelarna vid dykning i grundare vatten, men alla dykare har nytta av den reducerade kvävemängden i andningsgasen.


Vad behöver jag för utrustning?

Det krävs ingen speciell utrustning. Du kan använda din nuvarande utrustning om den modifieras och anpassas till förhöjd syrehalt i enlighet med tillverkarnas rekommendationer och om arbetet utföres av en ANDI Service Tekniker.


Kan jag fortfarande använda min dykdator?

Ja, ANDIs utbildningsprogram lär dig hur du kan maximalisera din säkerhet och bottentid. Det finns inget bättre sätt att öka säkerheten med än att använda en dykdator avsedd för luft när man dyker med Safe Air©.


Hur kan jag få tag i Safe Air©?

Andi centers har Safe Air©flaskor till uthyrning. Din egen flaska kan fyllas om den har blivit syretvättad av en ANDI Service Tekniker, om flaskan är markerad att den är avsedd för Safe Air©dykning.


Finns det något ANDI center någon annanstans i världen?

Det finns ANDI centers runt om i hela världen. De ledande dyksemesterorterna, Eliat, Cypern, Grand Cayman, Bahamas och Sharm El Sheikh har alla ANDI centers.


Är det sant att om man väl en gång har fyllt Safe Air© i sin flaska, kan man inte fylla luft igen?

Nej, Safe Air© påverkar inte flaskans insida på något sätt. Om flaskan är märkt för Safe Air©dykning innebär det att innehållet i flaskan är syreberikad luft. Om vanlig luft fylls skall märkningen tas bort.


Kan vem som helst blanda Safe Air©?

Nej, blandningen annat än luft får endast produceras av en ANDI Gasblandare.


Vad är ANDI?

American Nitrox Divers International (ANDI) är en internationell organisation som står för ett omfattande nätverk av professionella instruktörer och dykcenter. ANDIs specialitet är att utbilda dykare som använder annat än vanlig luft. ANDIs utbildningsprogram erbjuder kurser på alla nivåer bl a Nitrox Divemaster, Nitrox Instruktör, Gasblandare och Service Tekniker. Dessa kurser erbjuds av det lokala huvudkontoret.!